fbpx

DPT tilgangen

Dynamisk procesorienteret træning

Alle hunde er helt unikke. Ikke to er ens. De er hver især ganske specielle og enestående individer med hver deres personlige historie, hver deres følelsesliv, behov, forudsætninger, ressourcer og kompetencer.

Men det kræver noget ekstra at ville træne på topniveau, og for at træningen skal lykkes, og for at vi kan bygge et stærkt fundament hos hunden, er det derfor vigtigt, at der er forståelse, respekt og empati for hunden som individ.

DPT tilgangen

Dynamisk procesorienteret træning

I DPT tilgangen arbejder vi ud fra en filosofi om at have en “anti” metodisk tilgang.

Vi mener nemlig ikke at metoder er vejen frem, da vi ikke anser dem for at kunne favne og rumme alle hunde. Nogle hunde VIL falde udenfor en given metode, og hvad skal man så stille op?

At arbejde via en dynamisk og procesorienteret tilgang har vi skabt en måde at tilgodese dette, og en måde hvorpå vi kan tage udgangspunkt i den tilstand hunden befinder sig i, og kan tilpasse vores træning ud fra hvd hunden har behov for, for på den måde at skabe udvikling. Hundens følelses- og adfærdssmønstre skabes i samspil med os, og dens nærmeste omgivelser, fra den er helt lille hvalp.

Vi underviser med afsæt i DPT-tilgangen på vores hundetræner uddannelse.

DPT tilgangen er en helt ny måde at træne hund på

DPT tilgangen hundetræning brugshundetræning

Gennem en dynamisk og procesorienteret tilgang, arbejder vi på at forstå samspillet mellem hund og fører ved at observere og erfare hvordan de er til stede her og nu. Det giver os muligheden for at arbejde i dybden med de processer, der måske spænder ben for relationen, og som gør at hund og fører er stagneret og ikke er i en fælles udvikling.

Gennem DPT tilgangen arbejder vi overordnet ud fra et perspektiv, som er meget optaget af de processer, der udspiller sig bag hundens adfærd og relationen mellem hund og fører.

Vi ser på hundens følelser, behov, tanker og handling og arbejder ud fra dem Hundens følelser kommer nemlig før dens beslutninger – og det samme gør sig gældende hos os mennesker.

Træningen vil hele tiden veksle mellem indre og ydre tilstande hos hund og fører, og med et højt fokus på at bygge en motiveret hund. En afbalanceret og arbejdsglad sportshund, har brug for et solidt fundament.

Det følelsesmæssige er overset

Den følelsesmæssige udvikling er ofte overset i hundetræning.
Vi kan sagtens forstå, at hunden kognitivt skal lære at forstå øvelserne, vi kan også – til dels – forstå at hunden skal udvikle sig kropsligt, og hvordan vi støtter denne udvikling, og vi forstår også at både det kognitive og kropslige skal trænes og udvikles, gerne allerede i hvalpestadiet.

Men vores evne til at forstå (eller nok rettere sagt handle på det) stopper ofte når det kommer til den følelsesmæssige udvikling. 

Indenfor DPT tilgangen, er den følelsesmæssige udvikling grundlaget for hele hundens fundament. 

"...så der er overensstemmelse med den viden vi har, og den praksis vi udøver"

Når vi arbejder med hunde og har ansvaret for dennes trivsel og udvikling, er vi selv det vigtigste redskab.

Det gælder også, når vi taler sports- og brugshundetræning!

Vi har derfor fokus på vigtigheden af at skabe rum for processer og understøtte hundens, men også vore egen mentale og følelsesmæssige balance, så der er overensstemmelse med den viden vi har, og den praksis vi faktisk udøver.

Denne tilgang er udviklet af Nikoline Kitsja Andersen med et ønske om at droppe metoderne, og i stedet træne hund ud fra et dynamisk og procesorienteret perspektiv, hvor vi gennem autencitet, nærvær og empati,
rummer den enkelte hund – og fører.

Tilgangen er i samarbejde med Michael Eifer, videreudviklet til at favne rundering- og forsvarsarbejde, med fokus på udvikling af hundens iboende kompetencer.

dpt tilgangen eifer elite sport

DPT tilgangen i rundering- og forsvarsarbejdet

Dynamisk og procesorienteret træning

Det er vigtigt at bygge det man kalder for “en hel hund” når man arbejder med så krævende en opgave som forsvarsarbejde.

Det betyder at der ikke kun skal arbejdes på at lære hunden øvelsen. Den skal klædes på psykisk, således den kan håndtere pres uden at blive stresset. Man skal have alle parametre med, inklusive hundens genetiske arv, hvilket betyder, at vores opgave starter med at vælge den bedst egnede blodlinje til det niveau man ønsker at arbejde på.

Når man har valgt den hund som passer til niveauet, skal man til at forme hunden.

Det er ikke anderledes end når man former hunden alle andre steder. Her har vi blot en helt anden arena hvor der arbejdes intenst med hundens psyke og instinkter.

Man skal skrælle lag af hunden og se hvad der gemmer sig under hvert lag og bygge hunden op indefra og ud. Det omhandler på ingen måde lydighed eller indlæring af øvelser, men om at udvikle drivkraft og styrke gennem dynamiske processer med afsæt i hundens udviklingszoner, udviklingsstadier og tilstande.

dpt tilgangen forsvarstræning midtjylland
dpt tilgangen forsvarstræning midtjylland

Drop metoderne!

DPT tilgangen har ét helt overordnet formål:

-At få os til at droppe metoderne, og i stedet arbejde dynamisk og procesorienteret.

Det er ikke metoden der forandrer noget!

Brugen af særlige metoder sikrer nemlig meget sjældent (hvis ikke aldrig) kvaliteten i det hundetræningen og i det sociale samspil– derimod gør hundeførerens energi, intention og evne til at være til stede i en nærværende relation en helt afgørende forskel.

Det er altså kort sagt den energi hundeføreren lægger i samspillet, som metaforisk set bør være en dans, mere end en  operant betinget metode. Læs evt. vores artikel “hundens motivation” hvor vi går i dybden med emnet.

DPT tilgangen til hundetræning

Dynamisk procesorienteret træning.

Vores hundetræning er helhedsorienteretholistisk og inkluderende, hvor vi arbejder med afsæt i den Integrale tilgang.

1. Perspektiver

Det er væsentligt at have så mange perspektiver på hundeføreren og hundens udvikling som muligt. Vi arbejder derfor med den hele hundefører og den hele hund. Både krop, sind og sjæl i dets kultur og natur. Vi inddrager altså den kropslige, psykiske, sociale og ydre fysiske dimension af både hund og fører.

2. Udviklingsstadier og niveauer

Vi hjælper bedst hundeføreren, når vi møder dem i øjenhøjde. Her menes at vi forstår, rummer og arbejder med dem ud fra den alder og modenhed de har, den livsfase de er i, og det udviklingsstadie de befinder sig på.

3. Livsområder og udviklingsspor

Til vores hundetræning arbejder vi ud fra en forståelse af, at hund og fører hver især kan befinde sig udviklingsmæssigt meget forskellige steder. F.eks. kan hundeføreren være kognitivt stærk, men følelsesmæssigt umoden. Måske har hunden udviklet en høj grad af social intelligens og følelsesmæssig udvikling, mens dens kognitive udvikling sakker bagud. Det kan have stor betydning for, hvor godt samspillet mellem hund og fører fungerer på forskellige livsområder og derfor også være afgørende for, hvordan vi vælger at arbejde med deres relation.

4. Tilstande

Både hund og fører befinder sig i skiftende sindstilstande i løbet af en enkelt dag eller måske endda inden for timer eller minutter. Sommetider er hundeføreren rationel, sommetider emotionel. Det samme gælder for hunden. Nogle gange er de nærværende og andre gange fraværende. Hundeførerens aktuelle sindstilstand er helt afgørende for deres forhold til og arbejde med hunden på den pågældende dag.

5. Typer

Vi har gennem vores uddannelser og kurser, tilegnet os  erfaring med, at man i sin undervisning, har behov for forskellige tilgange til den enkelte hund og fører. Derfor har vi en dyb forståelse for de forskellige hunde og fører, og hvordan vi imødekommer de forskellige behov.

Billederne på siden er taget af dygtige Heidi. Find hende her: www.glisborg.dk 

hundetraening hundetræning århus brugshundetræning
lydighedstræning hund hundetræning århus